Trafiktal

Trafiktal (trafiktællinger) for Vejle Kommunes tællestationer i perioden 2008 og frem. Indeholder informationer om lokalitet, årsdøgntrafik, hverdagsdøgntrafik, juli-døgntrafik og lastbiltrafik samt koordinater for tællestation. Årsdøgntrafik ÅDT er beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis. Julidøgntrafik JDT er beregnet gennemsnit af døgntrafik i Juli. Hverdagsdøgntrafik HDT er beregnet gennemsnit af hverdagsdøgntrafikken på årsbasis. Lastbilårsdøgntrafik LBILÅDT er beregnet gennemsnit af døgntrafik på årsbasis af motorkøretøjer over 5,80m(inkl. person- og varebiler med påhæng). Mastra, er et fælles it-system mellem Vejdirektoratet og Vejle Kommuner/en stor del af landets kommuner til efterbehandling og opbevaring af trafiktællinger/registreringer.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde Mastra er et fælles it-system mellem Vejdirektoratet og Vejle Kommuner/en stor del af landets kommuner til efterbehandling og opbevaring af trafiktællinger/registreringer
Vedligeholdes af Anna Lang
Sidst opdateret 3 Marts 2016, 13:15
Oprettet 11 Maj 2015, 09:47
Dato for trækning Primo 2016
Opdateringsfrekvens Ajourføres én gang årligt