Oversvømmelseskort Oversvømmelser 100 års hændelse 2100

Temaet viser en 100 års oversvømmelseshændelser ved stormflod, beregnet på baggrund af klimascenariet for år 2100. Beregningerne er udarbejdet i en gridstørrelse på 25 x 25meter, og i hver celler er angivet den gennemsnitlige vanddybde. Beregningerne er foretaget af Kystdirektoratet, 2013, som led i EU oversvømmelsesdirektiv, 2. plantrin.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/miljoegis-statisk/oversvom2/offentliggorelse_af_oversvommelsesdirektivet_2013.pdf
Vedligeholdes af Ulla Pia Geertsen
Sidst opdateret 3 Marts 2016, 11:55
Oprettet 7 Oktober 2015, 12:33
Dato for trækning Beregnet i 2012
Opdateringsfrekvens Beregnet i 2012. Opdateres i 2019