Cykelbarometer - daglige cykeltællinger

På udvalgte lokaliteter i Vejle kommune er der opsat cykelbarometre, der dagligt registrerer, hvor mange cyklister der passerer lokaliteterne. Data opsamles og publiceres for et kalenderår ad gangen. Pt. er der opsat cykelbarometre på Fredericiavej og Horsensvej. Datasættet viser antal cyklister pr. døgn på de to lokaliteter.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://www.vejle.dk/Borger/Trafik-veje-og-groenne-omraader/Trafiktal/Cykelbarometer.aspx
Vedligeholdes af Tina Sinkbæk Pedersen
Sidst opdateret 7 Marts 2016, 10:00
Oprettet 21 September 2015, 10:45
Dato for trækning Primo 2016
Opdateringsfrekvens Hvert kvartal