Vejle Kommune indsamler løbende en række data på data.vejle.dk, som kan have potentiale til at øge værksten i virksomheder og skabe åbenhed i kommunens arbejde. En del af disse data stilles nu til rådighed som rådata på portalen Vejle Open Data, således uviklere, iværksættere, virksomheder, institutioner, borgere m.fl. får mulighed for at arbejde videre med disse data og bruge dem til eksempelvis udvikling af ny apps eller bruge dem til at følge med i kommunens udvikling ved hjælp af eksempelvis befolkningsdata.

Vores fokus lige nu

I øjeblikket arbejder vi op at inddrage virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. således, vi i fællesskab kan finde de data, som det giver bedst mening at stille til rådighed på Vejle Open Data. Vejle Kommune arbejder derudover sammen med en række andre kommuner, om at frigive datasæt på sammenlignelige områder

Teknikken

Data.vejle.dk er lige nu i beta version og der arbejdes løbende på at forbedre både portalen og de forskellige former for data og informationer, der ligger på den. Portalen er udviklet på Open Source-softwaren CKAN fra Open Knowledge Foundation

Kontaktinformation

Du er velkommen til at kontakte projektleder Anne Dyrberg, data@vejle.dkVilkår og betingelser

Brugsvilkår

Data.vejle.dk giver adgang til en bred vifte af datasæt, der omhandler Vejle Kommune. Det forventes af alle dataejere at Vilkår for brug af danske offentlige data fra Digitaliseringsstyrelsen anvendes som licens. De angivne vilkår er i overensstemmelse med PSI-loven, der omhandler videreanvendelse af den offentlige sektors informationer.

Datasæt

De tilgængelige data er til fri og ubegrænset afbenyttelse og kan anvendes kommercielt eller ikke-kommercielt. Vores mål er at gøre grunddata tilgængelig gennem en åben og let tilgængelig adgang. Der skabes en mulighed for kobling mellem offentlige og private data, der kan anvendes til nye spændende løsninger. Den tilgængelige data stilles til rådighed som råmateriale og er ikke forarbejdet på forhånd.

Det er den enkelte dataejer der vælger, hvad der ønskes gjort tilgængelig samt varigheden af adgangen. Det vil hovedsageligt være Vejle Kommune og udvalgte dataejere der kan uploade data. Vi opfordrer virksomheder og andre interessenter til at indsende forespørgsler, hvis der er ønsker til konkrete datasæt på sitet.

Ansvar

Vejle Kommune tager ikke ansvar for validiteten eller yder garanti for kvaliteten af indholdet på data.vejle.dk. Herunder garanteres der ikke for konsekvenserne af nogen form for mangler eller problemer, der måtte følge ved brug af data.

Ved enhver anvendelse af data accepteres vilkårene herfor.

Forbehold

Grundet den løbende udvikling på data.vejle.dk, vil Vejle Kommune ved behov ændre de ovenstående brugsvilkår. Vi opfordrer derfor til løbende gennemlæsning af overstående vilkår og betingelser.